Kontakt

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Małopolskie, Polska

Kierownik

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
Akademia Górniczo-Hutnicza
+48126173051

Strona www