Informacje

Centrum Nowoczesnych Technologii Wydobywczych zostało powołane z myślą o integracji wspólnych działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem nowych technologii, urządzeń i maszyn dla górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego. Ze względu na specyfikę branży górniczej, samodzielne określanie nowych trendów w rozwoju maszyn i urządzeń górniczych narażone jest na duże ryzyko, zarówno ze względu na możliwości techniczne, jak i finansowe wykonawcy. Związane jest to z koniecznością przeprowadzenia w pierwszej fazie prac projektowych, badań podstawowych oraz przemysłowych, a w drugiej fazie badań poligonowych i wdrożenia nowych rozwiązań maszyn i urządzeń. Badania te muszą być przeprowadzane w specyficznych warunkach górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych zakładów górniczych, a ponadto muszą być zgodne z przepisami Wyższego Urzędu Górniczego. Wykonanie takich prac w zespole, w skład którego wejdą producenci oraz użytkownicy opracowywanych maszyn i technologii zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu.

Proponowane do realizacji tematy badawcze to:

  • nowe rozwiązania narzędzi i głowic urabiających maszyn górniczych dla zwiększenia zakresu ich zastosowania do skał zwięzłych i bardzo zwięzłych oraz możliwości selektywnego wybierania kopaliny,
  • zmechanizowane i zautomatyzowane lub zdalnie sterowane kompleksy ścianowe i chodnikowe pozwalające na zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa pracy,
  • zautomatyzowane lub zdalnie sterowane układy do ładowania i odstawy urobku,
  • systemy teleinformatyczne do monitorowania procesów wydobywczych z powierzchni,
  • mobilne stacje przeróbcze możliwe do zabudowy pod ziemią lub w bezpośredniej okolicy przodka wydobywczego.

Innym kierunkiem proponowanym do rozwoju są mobilne roboty rozpoznawczej inspekcji wyrobisk korytarzowych oraz szybów i monitorujących atmosferę kopalnianą, jak też stan górotworu. Mając na uwadze ostatnie wypadki w górnictwie zakłada się także opracowanie rozwiązań robotów wspomagających zastępy ratownicze podczas akcji ratunkowej w trudnych warunkach górniczych i klimatycznych.

Koordynator Centrum – Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, posiada bogate doświadczenie oraz osiągnięcia w wyżej opisanej tematyce. Wyniki te uzyskano we współpracy z wieloma partnerami z przemysłu oraz nauki w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów i wdrożeń, wykorzystując między innymi bogate zaplecze laboratoryjne, w skład których wchodzi kilka unikatowych w skali świata stanowisk badawczych.


Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze
Akademia Górniczo-Hutnicza
+48126173051
Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza
+48126173681
dr hab. inż. Krzysztof Kotwica
Akademia Górniczo-Hutnicza
+48126173071
dr hab. inż. Piotr Kulinowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
+48126173092